ریگ های یلان


منطقه ریگهای یلان ، بی نظیر ترین منطقه کویری کره زمین دربین سه استان کرمان ، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی قرارگرفته با ارتفاعی بالغ بر۱۰۵۰ متر و وسعتی به اندازه ۵۲*۶۲ کیلومتر ، قله ریگ فاقد پوشش گیاهی است. وجود بادهای سهمناک در این منطقه که در مدت زیادی از سال می وزند، همچنین نبود منابع آبی در گستره این منطقه اجازه رشد و نمو را از گیاهان سلب کرده است. تنها در قیفهای ماسه ای پای قله ریگ جایی که گیاهان از وزش باد تا حدودی در امان باشند و رطوبت نسبی در ماسه ها وجود داشته باشد، می توان شاهد رشد و نمو محدود جامعه گیاهی ماسه پسند بخصوص بوته های نسی و درختچه های تاغ باشیم. بر خلاف چاله مرکزی لوت که کاملا خالی از پوشش گیاهی است وضعیت در ریگزار یلان متفاوت است و پوشش گیاهی بسیار ضعیف و پراکنده ای هر چند به سختی قابل مشاهده است. این پوشش در نواحی شمال انبوهتر و با حرکت به سمت مرکز کاهش محسوسی پیدا میکند. در نواحی مرکزی پوشش گیاهی در شیب پشت به دشت یا در شیب های شرقی قابل مشاهده است ولی در شیب های رو به دشت هیچ گونه پوششی قابل مشاهده نیست. علت این امر وجود رطوبت بیشتر در بادهای جنوب غربی است که باعث ایجاد پوشش گیاهی در ضلع شرقی تپه ها شده است. در مناطق جنوبی و امتداد ریگ یلان تا منطقه کلوت پوشش گیاهی به مراتب انبوهتر و دارای تنوع بیشتری است.

هم اکنون عضو شوید

برای دریافت پیشنهادات ویژه