شهر تماشا


در سال ۱۳۵۰ سینمای دیگری در اولین مجموعه مسکونی دولتی کرمان به نام «شهرتماشا» ساخته شد. در سینما شهر تماشا دو سالن وجود داشت که طبقه پایین سقف دار و بالا تابستانی بود

مسیریابی از هتل

هم اکنون عضو شوید

برای دریافت پیشنهادات ویژه